Dne 31. 10. 2022 odvysílala Česká televize v pořadu REPORTÉŘI ČT reportáž Ruská maskirovka, kde zazněly nepřesné a nepravdivé informace o nadačním fondu Help Ukraine. Nadační fond žádný dar od společnosti Stella Z s.r.o neobdržel. Nemohl se tedy ani žádným způsobem podílet na údajné legalizaci výnosů z trestné činnosti. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že činnost nadačního fondu není ani šetřena orgány činnými v trestním řízení.

Také dotace na provoz komunitního centra poskytnutá nadačnímu fondu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byla zcela v souladu s platnými právními předpisy. Nadačnímu fondu na její poskytnutí vznikl nárok, neboť v rámci provozu komunitního centra zajišťoval volnočasové aktivity s doprovodným rozvojem řečových dovedností u dětí z Ukrajiny. Dotace byla paušální na základě skutečně realizovaných aktivit s tím, že nevyčerpanou část dotace nadační fond vrátil ministerstvu v termínu uvedeném v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ani poskytnutí dotace není šetřeno orgány činnými v trestním řízení.

Tyto nepřesné a nepravdivé informace uveřejněné Českou televizí v reportáži nadační fond poškozují, a proto se proti nim musí důrazně ohradit. Zároveň zváží případné další právní kroky.