Signe Riisalo, která se ve dnech 13. – 14. října účastnila neformálního setkání ministrů sociálních věcí v Praze, navštívila také 🇺🇦 denní stacionář Komunitní centrum Roztyly, kde hovořila s matkami mladých ukrajinských dětí a od místního psychologa se dozvěděla jak lépe podporovat děti, které přišly z války.