Kontakt

Help Ukraine – nadační fond

Sídlo: Vavřenova 1171/10, Braník, 142 00 Praha 4

IČO: 03612686

předseda správní rady:
VLADIMÍR GERGEL
Vavřenova 1171/10, Braník, 142 00 Praha 4
Kontakt:
info@helpukrainefund.com
gergel@helpukrainefund.com
Telefon: +420 603 970 092

Nadace je zapsána pod spisovou značkou N 1178, vedená u Městského soudu v Praze.

Nadace je právnickou osobou s působností v České republice i mimo ni a je založena na dobu neurčitou.

Nadace byla založena v roce 2014.