Help Ukraine – nadační fond

IČO: 03612686

Nadace je zapsána pod spisovou značkou N 1178, vedená u Městského soudu v Praze. Nadace je právnickou osobou s působností v České republice i mimo ni a je založena na dobu neurčitou. Nadace byla založena v roce 2014.