JIP

Náš nadační fond spolupracuje s neonatologickým oddělením a novorozeneckou JIP Rudnevovy Dněpropetrovské obecní dětské nemocnice v Dněpropetrovsku.

Toto centrum je ojedinělým svého druhu v celé Dněpropetrovské oblasti. Poskytuje komplexní péči neonatologickým pacientům a novorozencům, kteří vyžadují intenzivní péči.

Pro toto centrum zajišťujeme finanční prostředky na nákup moderních zdravotnických prostředků, jako jsou inkubátory, plicní ventilátory, infúzní technika, pulsní oxymetry, defibrilátory a další zdravotnické prostředky.