Česká jídelna

Ve spolupráci se společností Česká jídelna – zařízení školního stravování, s.r.o. zajišťujeme výrobu a dovoz obědů do evakuačních ubytovacích center.

https://www.ceskajidelna.cz/

PROSÍME O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA STRAVOVÁNÍ DĚTÍ Z OHROŽENÝCH OBLASTÍ