Nadační Fond Help Ukraine

Nadační fond Help Ukraine byl založen v roce 2014. Mezi hlavní cíle fondu patří podpora demokratických hodnot a ochrana lidských práv na Ukrajině.

Aktuálně Nadační fond Help Ukraine provozuje komunitní centrum Roztyly určené maminkám s dětmi, které svou zemi musely opustit kvůli probíhající válce. Centrum vybudovala společnost Passerinvest Group, a.s. ve spolupráci s městskou částí Praha 11.

Komunitní centrum je náš první projekt tohoto druhu. V pořadníku máme dalších 100 maminek, které potřebují umístnit děti, aby mohli pracovat. V České Republice je dalších 120 000 dětí kterým komunitní centra mohou zlepšit život. Máme tým lidí, kteřý pracuje na jejich přípravě.

V současné době hledáme nové prostory pro další centra. Dejte nám tip.

Naši činnost můžete podpořit také zasláním finančního daru na náš bankovní účet, nebo platební kartou.

Pomozte nám zajistit jeho provoz jakoukoliv finanční částkou, děti z Ukrajiny vaši pomoc potřebují.

Podpořte naše úsilí zasláním daru na náš účet, nebo platební kartou.

Číslo účtu: 7777777072/5500
IBAN: CZ13 5500 0000 0077 7777 7072
BIC SWIFT: RZBCCZPP

Banka: Raiffeisenbank a.s. www.rb.cz.
Adresa: Hvězdova 1716/2b,140 78 Prague 4
info@helpukrainefund.com

Pravidla pro přijímání finančních darů
Poděkování firmám

Poděkování firmám

Děkujeme společnostem T-mobile, Gorenje a Mironet za pomoc s vybavením komunitního centra.